De wereld van Mozes (1) (oefentoets)

Een oefentoets van 10 vragen over de tijd waarin de joodse profeet Mozes leefde. Oefen hier je kennis over zijn tijd in Egypte, welk soort godsdienst het jodendom is, de heilige boeken uit deze periode en de andere godsdiensten die zijn ontstaan in het Midden-Oosten.

#1. De Joden waren de eerste monotheïsten. Wat geloven monotheïsten?

#2. Op welke manier leidde Mozes zijn volk naar het beloofde land?

#3. Op welke manier lieten de amonpriesters blijken dat ze het niet met farao Echnaton eens waren?

#4. Rond 1400 v.C. komen de Israëlieten door een hongersnood naar Egypte. Onder wiens leiding gingen ze uit Egypte terug naar Kanaän?

#5. Wat zijn polytheïsten?

#6. Rond 1350 v.C. vereerde Echnaton maar één god. Welke god vereerde Echnaton?

#7. Rond 1650 v.C. werd Egypte overheerst door een stam uit het Midden-Oosten. Hoe heette die stam?

#8. Wie bedacht de naam Israël?

#9. Wat is de juiste volgorde?

#10. Waar groeide Mozes op?

Nakijken