Een samenleving met steden (1) (oefentoets)

Een oefentoets van 10 vragen over de Oude Egyptenaren. Oefen hier je kennis over wie er de baas was in Egypte, de manier waarop hun administratie functioneerde, hoe de samenleving was opgebouwd en de taken die een farao wordt geacht uit te voeren.

#1. Eerst bestond Egypte uit meerdere rijken. Wanneer werd heel Egypte één rijk?

#2. Welk persoon vormde de verbinding tussen de godenwereld en mensenwereld? ? Het goede antwoord begint met een 'F'.

#3. De farao’s bestuurden hun rijk met ambtenaren. Hoe werden die ambtenaren betaald?

#4. Van welke farao was dit dodenmasker? ? Het goede antwoord begint met een 'T'.

#5. De Fransman Champollion heeft het hiërogliefenschrift ontcijferd. Hij maakte daarbij gebruik van een steen waar een verhaal over een farao in drie talen op staat. Hoe heet deze steen?

#6. Hoe noemen de Egyptenaren hun koning? ? Het goede antwoord begint met een 'F'.

#7. Wanneer een volk kan schrijven of wanneer over een volk geschreven wordt, dan eindigt de prehistorie. Wanneer eindigde de prehistorie van Egypte?

#8. Wat is NIET een hoofdtaak van de farao?

#9. Hoe heet het schrift van de oude Egyptenaren? ? Het goede antwoord begint met een 'H'.

#10. Welke functie hieronder hoort bij de hoge ambtenaren van de farao?

Nakijken