Europese wereldrijken (8) (oefentoets)

Een oefentoets over het modern-imperialisme en de vorming van de 19e en 20e eeuwse Europese wereldmachten. Oefen hier je kennis over hoe de tweede imperialistische golf is verlopen, welke delen van de wereld werden toegeëigend door de machten en hoe het eerste Duitse Keizerrijk is ontstaan.