Examen tijdvak 10

Kenmerkend aspect 46 (10) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 46: De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog bij tijdvak 10: Televisie en Computer.

Lees meer

Kenmerkend aspect 47 (10) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 47: De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen bij tijdvak 10: Televisie en Computer.

Lees meer