Examen tijdvak 7

Kenmerkend aspect 27 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 27: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Kenmerkend aspect 28 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 28: Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme) bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Kenmerkend aspect 30 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 30: Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer