Tijdvak 10: Televisie en Computers (filmpjes)

tijdvak 10Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Televisie en Computer (1950 – nu). De filmpjes gaan onder andere over de wederopbouw en ‘vadertje’ Willem Drees, de oprichting van de Verenigde Naties (VN) en het ontstaan van de Koude Oorlog, over de Berlijnse muur en de Cuba-crisis, de dekolonisatie en onafhankelijkheid van Indonesië, de Watersnoodramp en de komst van televisie, de schrijfster Annie M. G. Schmidt en de multiculturele samenleving.