Het Oude Egypte (1) (oefentoets)

Een oefentoets van 10 vragen over de levenswijze van de Oude Egyptenaren. Oefen hier je kennis over welk soort landbouw zij toepasten, hoe zij omgingen met de handel, welke ambachten zij zoal deden en hoe een van de oudste geschiedschrijvingen op aarde ontstond.

#1. Herodotus schreef een verslag over zijn onderzoek naar de geschiedenis van Egypte. Hoe heette zijn boek:

#2. Egypte is een geschenk van de Nijl. Van wie is die uitspraak?

#3. Rond 6500 v.C. brachten mensen vanuit het Midden Oosten de landbouw naar Egypte. Wat betekent dat?

#4. Wat is de juiste volgorde?

#5. Je ziet hier drie seizoenen van de Nijl in het oude Egypte. Welk plaatje paste bij de zomer?

#6. De ambachtslieden gingen naar de markt om producten te kopen. Hoe betaalden ze?

#7. Door de bloei van de landbouw groeiden sommige dorpen uit tot steden. Egypte werd een ................ samenleving ? Het goede antwoord begint met een 'L'.

#8. Herodotus wilde weten waarom de Nijl in de zomer overstroomde. Welk antwoord kreeg hij van de Egyptenaren?

#9. In Egypte was irrigatielandbouw. Wat bedoelen we daar mee?

#10. Van wie ontdekte de archeoloog Howard Carter in 1922 het graf?

Nakijken