Het Oude Egypte (1) (oefentoets)

Een oefentoets van 10 vragen over de levenswijze van de Oude Egyptenaren. Oefen hier je kennis over welk soort landbouw zij toepasten, hoe zij omgingen met de handel, welke ambachten zij zoal deden en hoe een van de oudste geschiedschrijvingen op aarde ontstond.

#1. Rond 6500 v.C. brachten mensen vanuit het Midden Oosten de landbouw naar Egypte. Wat betekent dat?

#2. In Egypte was irrigatielandbouw. Wat bedoelen we daar mee?

#3. Herodotus schreef een verslag over zijn onderzoek naar de geschiedenis van Egypte. Hoe heette zijn boek:

#4. Je ziet hier drie seizoenen van de Nijl in het oude Egypte. Welk plaatje paste bij de zomer?

#5. Wat is de juiste volgorde?

#6. Van wie ontdekte de archeoloog Howard Carter in 1922 het graf?

#7. Welk ambacht is op dit plaatje afgebeeld?

#8. Wanneer ontstond er in Egypte een hoogontwikkelde cultuur?

#9. De ambachtslieden gingen naar de markt om producten te kopen. Hoe betaalden ze?

#10. Herodotus wilde weten waarom de Nijl in de zomer overstroomde. Welk antwoord kreeg hij van de Egyptenaren?

Nakijken