Kenmerkend aspect 49 (10) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 49: De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen bij tijdvak 10: Televisie en Computer.

Onder invloed van de snel groeiende welvaart werd de aantrekkingskracht van de rijke westerse landen op de rest van de wereld steeds groter, waardoor een migratie van economische vluchtelingen op gang kwam. De snelle groei van de economie in de westerse landen maakten het aantrekken van arbeidskrachten van elders tevens noodzakelijk, omdat niet al het beschikbare werk door eigen volk gedaan kon worden. Er waren gastarbeiders nodig en in eerste instantie kwamen veel Turken, Marokkanen, Italianen en Spanjaarden naar ons land. In 1975 kwamen ook veel Surinamers, en later ook veel asielzoekers uit (andere) islamitische landen. Hierdoor ontstond een aanzienlijke islamitische bevolkingsgroep in het traditioneel christelijke werelddeel.

Veel Nederlands-Indiers hadden zich eerder al in Nederland gevestigd, wat in het begin problemen opleverde. Na verloop van tijd verminderde deze problemen echter, onder meer omdat steeds meer Indonesische-Nederlanders werk wisten te vinden en succesvol een studie hadden afgerond. Met de Molukkers en Surinamers hielden de problemen langer aan, maar ook deze bevolkingsgroep wist zich steeds beter aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Sommige landen spraken al van een multiculturele samenleving, en ook de pluriformiteit van de samenleving nam toe, waardoor zich een steeds grotere diversiteit aan leefpatronen en steeds meer individualisme ontwikkelden. Ditzelfde gebeurde nu in Nederland: ons land werd een samenleving waarin verschillende culturen naast en door elkaar leven. Tegelijk groeide daarmee de onvrede over asielzoekers en illegalen.

Allochtone jongeren waren vaak negatief in het nieuws en werden in verband gebracht met overlast en criminaliteit. Veel Nederlanders voelden zich steeds minder thuis in eigen land, wat de opkomst van rechtse politici als Pim Fortuyn en Geert Wilders heeft voortgebracht. Zij keren zich fel keren tegen de islamisering en de open grenzen van de Europese Unie. De aanwezigheid van verschillende bevolkingsgroepen en mensen met een andere geloofsachtergrond heeft Nederland voor altijd veranderd. Nederland is een pluriforme samenleving (veelvormig) geworden.