Passie voor ICT

Oorsprong van het maken van websites

Het idee voor het maken van educatieve websites ontstond toen ik in het schooljaar 2012/2013 stagiair was van Ron van Meijgaarden. De eerste website die ik maakte, www.lokaalvier.nl, diende als ondersteuning bij de lessen Mens & Maatschappij. Wegens groot enthousiasme van zowel docenten als leerlingen op het Lentiz Geuzencollege is de website blijven groeien en nog steeds (ongeveer in gelijke vorm) in gebruik. Het begon dus met de website www.lokaalvier.nl, die later is omgedoopt in www.geschiedenisonline.nl, nadat ik zelfstandig werkzaam werd in het onderwijs. Inmiddels gaat de website voor de leerlingen van dhr. Van Meijgaarden op het Lentiz Geuzencollege door het leven als www.ak-gs-holy.nl, doordat dhr. Van Meijgaarden in plaats van het vak Mens & Maatschappij de vakken Geschiedenis en Aardrijkskunde is gaan geven. Hoewel mijn naam nog verbonden is aan deze website, is mijn aandeel erin minimaal en ben ik slechts verantwoordelijk voor het aanbrengen van kleine wijzigingen. De website en inhoud zijn volledig in het beheer van dhr. Van Meijgaarden.

Doelen van deze websites

Het oorspronkelijke doel voor deze websites was het kunnen aanbieden van materialen dat te gebruiken is bij het leren, of dat als hulp kan dienen voor leerlingen bij het maken van hun huiswerk. Ik vond het noodzakelijk om wat meer structuur aan te brengen bij de lessen Mens & Maatschappij, en dus was het samenbrengen van alle stof (leerboeken) en digitaal materiaal (filmpjes, websites etc.) op een website de oplossing. Momenteel kun je er nagenoeg alleen lesmateriaal terugvinden van dhr. Van Meijgaarden. Het lesmateriaal wat er van mij beschikbaar wordt gesteld (uit 2012/2013) zijn de PowerPoints die gebruikt zijn bij de lessen.

Momenteel in gebruik

Bekijkt u hier de website die momenteel in gebruik is door het Lentiz Geuzencollege: www.ak-gs-holy.nl


Vragen?

Heb je vragen over het maken van websites? Neem dan gerust contact met mij op.