Passie voor ICT

Oorsprong van het maken van websites

Het idee voor het maken van educatieve websites ontstond toen ik stagiair was bij Ron van Meijgaarden. De eerste website die ik maakte, www.lokaalvier.nl, diende ter ondersteuning van de lessen Mens & Maatschappij. Wegens enthousiasme van zowel Ron als leerlingen op het Geuzencollege is de website blijven uitbreiden. De website is inmiddels omgedoopt in www.geschiedenisonline.nl nadat ik zelfstandig werkzaam werd in het onderwijs.

Doel van deze website

Het oorspronkelijke doel voor deze website was het kunnen aanbieden van materiaal dat te gebruiken is bij het leren en/of voorbereiden van toetsen. Het oefenmateriaal wat ik beschikbaar stel zijn oefentoetsen, samenvattingen per tijdvak, filmpjes en materiaal bij de kenmerkende aspecten en kernbegrippen.

Heb je vragen over het maken van een website? Neem dan gerust contact met mij op.