Rangen en standen (1) (oefentoets)

Een oefentoets van 10 vragen over rangen en standen van de Oude Egyptenaren. Oefen hier je kennis over welke bevolkingsgroepen belastingen moesten betalen, welke groepen hoog waren in aanzien en welke juist laag en welke privileges de ambtenaren genoten in Egypte.

#1. Welke informatie kun je NIET uit deze muurschildering halen?

#2. Goede ambtenaren werden beloond met grond en een erfelijke titel. Wat hield dat in?

#3. Wie hadden de verantwoording toezicht te houden op het betalen van belastingen? ? Het goede antwoord begint met een 'A'.

#4. Er zijn altijd rijke en arme mensen geweest, maar de verschillen waren niet altijd even groot. Wat weet je over de verschillen tussen rijke en arme mensen in het oude Egypte?

#5. De bevolking van het oude Egypte bestond uit verschillende sociale lagen. Tot welke laag behoorden de ambachtslieden en handelaren?

#6. Welke groep stond het hoogst in aanzien in het oude Egypte?

#7. Welke groep stond het laagst in aanzien in het oude Egypte?

#8. De bevolking van het oude Egypte bestond uit verschillende sociale lagen. Wat bepaalde bij welk sociale laag iemand hoorde?

#9. De bevolking van Egypte kun je indelen van hoog naar laag. Hoe noemen we een groep mensen die ongeveer even rijk en even veel aanzien hadden?

#10. Op welke soort papier schreven de Egyptenaren in de tijd van de farao's? ? Het goede antwoord begint met een 'P'.

Nakijken