Filmpjes tijdvak 7

Tijdvak 7: Pruiken en Revoluties (filmpjes)

Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Pruiken en Revoluties (1700 – 1800). De filmpjes gaan onder andere over de revolutie in Frankrijk, over Napoleon Bonaparte en de Napoleonistische oorlogen in Europa, de patriotten, de Franse tijd en de Bataafse Republiek en over het planetarium van Eise Eisinga.

Lees meer