Middeleeuwen

TIjdvak 3: Monniken en Ridders (filmpjes)

Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Monniken en Ridders (500 – 1000). De filmpjes gaan onder andere over de gevolgen van de val van het West-Romeinse Rijk, over Karel de Grote en het Frankische Rijk, de reden dat er kastelen zijn gebouwd en wat monniken zoal doen in het klooster, waarom er sprake was […]

Lees meer

Tijdvak 4: Steden en Staten (filmpjes)

Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Steden en Staten (1000 – 1500). De filmpjes gaan onder andere over het leven in de middeleeuwse stad, over wat stadsrechten zijn en waarom ambachten samenwerkten in gilden, waarom er kruistochten werden gehouden naar Jeruzalem, wie Floris V was en waarom hij is vermoord en over de oudste […]

Lees meer