Tijdvak 7

Kenmerkend aspect 27 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 27: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Kenmerkend aspect 28 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 28: Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme) bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Kenmerkend aspect 30 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 30: Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Pruiken en revoluties (7) (oefentoets)

Een oefentoets over de Pruikentijd in Amerika, Frankrijk en in Nederland. Oefen hier je kennis over het ontstaan van de liberale revoluties, welke ideeën (Verlichting) hier een belangrijke rol in gespeeld hebben, hoe het dagelijks leven was in Frankrijk en welke aanleiding, oorzaken en gevolgen er waren voor het uitbreken van de revolutie(s).

Lees meer

Revolutie in Amerika (7) (oefentoets)

Een oefentoets over de onafhankelijkheidsoorlog van de Amerikanen tegen de Engelsen (Engeland). Oefen hier je kennis over het ontstaan van de revolutie, de aanleiding, oorzaken en gevolgen van de revolutie voor de verdere ontwikkeling van de voormalige Engelse kolonie, de totstandkoming van de Amerikaanse grondwet van 1776 en welke rechten hierin waren opgenomen.

Lees meer

Revolutie in Frankrijk (7) (oefentoets)

Een oefentoets over de Franse Revolutie. Oefen hier je kennis over het ontstaan van de revolutie, de aanleiding, oorzaken en gevolgen van de revolutie voor de Franse samenleving, de vervolging van Lodewijk XVI, de instelling van de Terreur onder Robespierre en de beëindiging van de Franse Revolutie met de staatsgreep van Napoleon Bonaparte.

Lees meer

Revolutie in Nederland (7) (oefentoets)

Een oefentoets over de Bataafse Revolutie in Nederland. Oefen hier je kennis over de standhouding van Wilhelmina bij Goejanverwellesluis, het ingrijpen van de Pruisische vorst in het conflict tussen de patriotten en de orangisten, het ontstaan van de Bataafse Republiek, die vervolgens overging in het Koninkrijk Holland onder leiding van Lodewijk Napoleon en de verdere tijd van de overheersing, onder […]

Lees meer

Tijdvak 7: Pruiken en Revoluties (filmpjes)

Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Pruiken en Revoluties (1700 – 1800). De filmpjes gaan onder andere over de revolutie in Frankrijk, over Napoleon Bonaparte en de Napoleonistische oorlogen in Europa, de patriotten, de Franse tijd en de Bataafse Republiek en over het planetarium van Eise Eisinga.

Lees meer