Tijdvak 8

Burgers en Stoommachines (8) (oefentoets)

Een oefentoets over de opkomst van de industrie (industrialisatie) in Europa. Oefen hier je kennis over het ontstaan van de industrialisatie, waar deze is begonnen, welke uitvindingen hiervoor cruciaal zijn geweest en tot welke veranderingen dit heeft geleid in de dagelijkse manier in het West-Europa.

Lees meer

Politieke stromingen (8) (oefentoets)

Een oefentoets over de politieke stromingen die ontstonden in de 19e eeuw. Oefen hier je kennis over het ontstaan van de eerste politieke partijen, wie de confessionelen, liberalen en socialisten zijn en wat hun idealen zijn, over Adam Smith, Pieter Jelles Troelstra, Abraham Kuyper en Karl Marx en de strijd van onder andere Aletta Jacobs voor het kiesrecht voor vrouwen […]

Lees meer

Democratie in Nederland (8) (oefentoets)

Een oefentoets over de (komst) van de democratie in Nederland. Oefen hier je kennis over hoe het democratie-proces is verlopen, welke rollen Willem I, Willem II en Johan Rudolph Thorbecke hebben gespeeld in de totstandkoming van de constitutionele monarchie in Nederland en welke achtergronden en oorzaken een rol hebben gespeeld in het ontstaan van Nederland als een parlementair en (enigszins) […]

Lees meer

Europese wereldrijken (8) (oefentoets)

Een oefentoets over het modern-imperialisme en de vorming van de 19e en 20e eeuwse Europese wereldmachten. Oefen hier je kennis over hoe de tweede imperialistische golf is verlopen, welke delen van de wereld werden toegeëigend door de machten en hoe het eerste Duitse Keizerrijk is ontstaan.

Lees meer

Nederland: een modern land (8) (oefentoets)

Een oefentoets over de komst van massamedia en de rol die de industrialisatie heeft gespeeld in het veranderen van het dagelijks leven in Nederland. Oefen hier je kennis over de industrialisatie van Nederland, de nieuwe transportmiddelen en welke impact de krant, en later de film, radio en televisie hebben gespeeld in het ontstaan van Nederland als een modern land.

Lees meer
1 2