Tijdvak 9

Tijdvak 9: Wereldoorlogen (filmpjes)

Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij tijd van Wereldoorlogen (1900 – 1950). De filmpjes gaan onder andere over de oorlogsvoering en verloop van de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis van de jaren dertig en de maatregelen daartegen in Nederland, hoe Adolf Hitler aan de macht wist te komen in Duitsland en het ontstaan en verloop van de […]

Lees meer

Nederland 1900-1914 (9) (oefentoets)

Een oefentoets over Nederland in de periode 1900 – 1914. Oefen hier je kennis over het werken en leven in Nederland, de cultuur en het bestuur, over de strijd van de feministen voor gelijke rechten en over de belangrijke personen (Aletta Jacobs, Pieter Jelles Troelstra) uit deze tijdsperiode van de Nederlandse geschiedenis.

Lees meer

De Eerste Wereldoorlog (9) (oefentoets)

Een oefentoets over de Eerste Wereldoorlog. Oefen hier je kennis over de de achterliggende aanleiding, oorzaken en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog, het verloop van de Eerste Wereldoorlog, over Nederland en België tijdens de Eerste Wereldoorlog, de onbekende soldaat en de wording van Rusland tot de Sovjet-Unie tijdens en na de Russische Revolutie.

Lees meer