tweede helft 20e eeuw

Kenmerkend aspect 46 (10) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 46: De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog bij tijdvak 10: Televisie en Computer.

Lees meer

Kenmerkend aspect 47 (10) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 47: De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen bij tijdvak 10: Televisie en Computer.

Lees meer

Tijdvak 10: Televisie en Computers (filmpjes)

Hier vind je een verzameling filmpjes die horen bij de tijd van Televisie en Computer (1950 – nu). De filmpjes gaan onder andere over de wederopbouw en ‘vadertje’ Willem Drees, de oprichting van de Verenigde Naties (VN) en het ontstaan van de Koude Oorlog, over de Berlijnse muur en de Cuba-crisis, de dekolonisatie en onafhankelijkheid van Indonesië, de Watersnoodramp en […]

Lees meer

Europa en de wereld 1945 -1989 (10) (oefentoets)

Een oefentoets over Europa en de wereld (1945-1989). Oefen hier je kennis over de Koude Oorlog, de internationale organisaties (NAVO, Warschaupact en de VN), Nederland in wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en de situatie in het Midden-Oosten (Israël, Egypte en de Palestijnen).

Lees meer