Vroegmoderne Tijd

Kenmerkend aspect 27 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 27: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Kenmerkend aspect 28 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 28: Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme) bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Kenmerkend aspect 30 (7) (examen) (H/V)

Kenmerkend aspect 30: Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme bij tijdvak 7: Pruiken en Revoluties.

Lees meer

Ontdekkers en Hervormers (5) (oefentoets)

Een oefentoets over de tijd van Ontdekkers en Hervormers (Renaissancetijd). Oefen hier je kennis over de verbeteringen in de landbouw, de hernieuwde interesse in de oudheid, de drang om de wereld te verkennen door op verschillende ontdekkingsreizen te gaan, het Humanisme en de tijd vak de kerkhervorming van de Rooms-Katholieke Kerk.

Lees meer

De Nederlandse Opstand (5) (oefentoets)

Een oefentoets over de Nederlandse Opstand tegen de Spaanse overheersing van de lage landen. Oefen hier je kennis over de taak van de stadhouder, het imperium van de Spaanse koning Karel V, Plakkaat van Verlatinghe, de veroveringen van de Opstandelingen, de taak van de Hertog van Alva om de orde te herstellen in de Nederlanden en het jaar waarin de […]

Lees meer

Naar Azië (5) (oefentoets)

Een oefentoets over de beweegredenen van de Europeanen om op ontdekkingsreis te gaan naar Azië. Oefen hier je kennis over die ontdekkingsreizen, welke werelddelen bekend waren in Europa rondstreek de 15e eeuw, welke ontdekkingsreizigers ontdekkingen deden in Azië, waarom er werd gezocht naar een zeeroute naar Azië, wat de Europeanen in Azië aangekomen aan activiteiten ondernamen en wat de Nederlanders […]

Lees meer

Europeanen in Amerika (5) (oefentoets)

Een oefentoets over de praktijken van de Europeanen in het nieuw ontdekte Amerikaanse continent. Oefen hier je kennis over de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus, de indiaanse culturen die vernietigd zijn door de komst van de Spanjaarden (conquistadores) in Midden- en Zuid-Amerika, de (verdere) reden(en) voor de neergang van deze indiaanse culturen en de reden dat de Europeanen superieur […]

Lees meer

Regenten en Vorsten (6) (oefentoets)

Een oefentoets over de tijd van Regenten en Vorsten in Europa en Nederland. Oefen hier je kennis over de Gouden Eeuw in Nederland, over de absolutistische (absoluut vorst) Franse koning Lodewijk XIV (de Zonnekoning) en het grote en prestigieuze paleis dat hij in Parijs liet bouwen, het bestuur van de Republiek der Nederlanden, Hugo de Groot en het eerste stadhouderloze […]

Lees meer

De Gouden Eeuw (6) (oefentoets)

Een oefentoets over de Gouden Eeuw (1600-1700) van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Oefen hier je kennis over Amsterdam als de stapelmarkt van Europa, de voornaamste bronnen van inkomsten, het rampjaar, het handelskapitalisme en het mercantilisme en de uiteindelijke afsluiting (vredesluiting) van de tachtigjarige oorlog tussen Nederland en Spanje.

Lees meer

Europa en de wereld 1600 – 1700 (6) (oefentoets)

Een oefentoets over de internationale activiteiten van Nederlandse handelscompagnies in de wereld (1600-1700). Oefen hier je kennis over de ontstane wereldeconomie door het toedoen van onder andere de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC), welke specerijen en producten deze meenamen en welke familie verantwoordelijk was voor het maken van een (nieuwe) wereldkaart van de nieuw ontdekte (en […]

Lees meer

Stedelijke cultuur in Nederland (6) (oefentoets)

Een oefentoets over de stedelijke cultuur in het Nederland van de Gouden Eeuw (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden). Oefen hier je kennis over de beweegredenen die immigranten hadden om zich in de Republiek te vestigen, wat de visie van de Republiek op godsdienstige zaken daarmee te maken heeft en welke gebeurtenissen in het buitenland zorgde voor een grote toestroom van […]

Lees meer

Wetenschap en techniek (6) (oefentoets)

Een oefentoets over de wetenschap en techniek in de Gouden Eeuw van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Oefen hier je kennis over de wetenschappelijke revolutie, de ontdekkingen van Isaac Newton, Galileo Galilei, Christiaan Huygens, Eise Eisinga en het proces van de drooglegging van de Beemster door Jan Adriaanszoon Leeghwater.

Lees meer
1 2