Tijdvak 1: Jagers en Boeren (samenvatting)

tijdvak 1Hier vind je een samenvatting van alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen, onderwerpen, oefentoetsen en andere leermiddelen die horen bij de tijd van Jagers en Boeren (prehistorie – 50 v chr.).

Onderwerpen:Leermiddelen:Oefentoetsen:
Jagers en verzamelaars (nomadisch)

Grotschilderingen (ongeschreven bron)

De hunebedden (ongeschreven bron)

Domesticatie (akkerbouw en veeteelt)

De eerste boerensamenlevingen (plaatsgebonden ipv nomadisch)

De eerste stedelijke samenlevingen: Egypte en Mesopotamië

De Egyptische en Mesopotamische cultuur (weinig geschreven / veel ongeschreven bronnen)
FilmpjesHet Oude Egypte

Een samenleving met steden

Rangen en standen

Een hoogontwikkelde cultuur

De wereld van Mozes
Samenvatting:

Het tijdvak van jagers en boeren, beter bekend als de prehistorie, gaat over het vroegste tijdperk in de menselijke geschiedenis. Deze periode begint als de eerste mensachtigen zoals de Neanderthalers en later de Homo Sapiens, op aarde verschenen, grofweg drie tot vijf miljoen jaar geleden. Sommige wetenschappers vinden overigens het moment waarop mensen gereedschap begonnen te gebruiken, een beter beginpunt voor de prehistorie.

De prehistorie wordt omschreven als het tijdvak waarin mensen nog geen schrift kenden, dan wel werd er nog niet over hen geschreven. De prehistorie eindigde dus niet voor alle mensen op hetzelfde moment. In het Midden-Oosten eindigde deze periode al rond 3000 v. Chr., toen daar het eerste (voor zover ons bekende) schrift opdook. Voor de eerste boeren in onze omgeving eindigde de prehistorie pas later, toen de Romeinen als eersten over ons gingen schrijven. Door het ontbreken van het schrift is alles wat bekend is over de prehistorie, gebaseerd op archeologische vondsten.

Kenmerkende aspecten:Kenmerkende aspecten:Overige begrippen:
1.1. De levenswijze van jager-verzamelaars.

1.2. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen.

1.3. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
agrarisch

cultuur

jagers-verzamelaars

landbouwsamenleving
ambacht

beschaving

hiërarchie

irrigatielandbouw

Mesopotamië

nomadisch

polytheïsme

priester

sedentair

Soemerië

specialisatie