Tijdvak 10: Televisie en Computer (samenvatting)

tijdvak 10Hier vind je een samenvatting van alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen, onderwerpen, oefentoetsen en andere leermiddelen die horen bij de tijd van Televisie en Computer (1950 – heden).

Onderwerpen:Leermiddelen:Oefentoetsen:
De Koude Oorlog (bewapeningswedloop)

De eenwording van Europa (Europese Unie)

De wederopbouw en sterk gestegen welvaart in het Westen

Komst van de verzorgingsstaat: sociale wetgeving (Drees, Troelstra)

Sociaal-culturele veranderingen (en de multiculturele samenleving)

Strijd tegen het internationale terrorisme

Tijd van de Dekolonisatie (einde overheersing West-Europa over kolonies)
FilmpjesEuropa en de wereld 1945 - 1989
Kenmerkende aspecten:Kernbegrippen:Overige begrippen:
45. De dekolonisatie maakte een eind aan het westerse hegemonie in de wereld.

46. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog.

47. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.

48. De eenwording van Europa.

49. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.
atoomoorlog

blokvorming

dekolonisatie

hegemonie

multiculturele samenleving

overheersing

pluriforme samenleving

sociaal-culturele verandering

wapenwedloop
containment

Europese Unie

guerrillatactiek

illegalen

informatie-maatschappij

Koude Oorlog