Tijdvak 4: Steden en Staten (samenvatting)

tijdvak 4Hier vind je een samenvatting van alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen, onderwerpen, oefentoetsen en andere leermiddelen die horen bij de tijd van Steden en Staten (1000 – 1500).

Onderwerpen:Leermiddelen:Oefentoetsen:
Opkomst en heropleving van de handel in Europa (Hanze)

Ontstaan van ambachten (beroep)

De strijd tussen kerk en staat

De kruistochten tegen de islam

Stadsrechten (steden mogen zichzelf besturen ipv de heer)

Ontstaan van de stedelijke burgerij

De "Zwarte Dood"
FilmpjesWorden nog toegevoegd
Kenmerkende aspecten:Kernbegrippen:Overige begrippen:
4.1. De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven vaneen agrarisch-urbane samenleving.

4.2. De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.

4.3. Het begin van staatsvorming en centralisatie.

4.4. Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.

4.5. De expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van kruistochten.
ambacht

centralisatie

expansie

geestelijkheid

handel

investituur(strijd)

kruistochten

Renaissance

staat en staatsvorming

wereldlijk
Bourgondische Rijk

burgerij

Byzantijnse Rijk

christendom

gilden

Hanze

heilge oorlog

Honderjarige Oorlog

inquisitie

jaarmarkt

ketterij

klassen

migratie

ontginnen

parlement

particularisme

patriciërs

privileges

schepenen en schepenbank

staand leger

stadsrechten

standensamenleving

Staten-Generaal

tienden

uniformering

zielenheil