Tijdvak 7: Pruiken en Revoluties (samenvatting)

tijdvak 7Hier vind je een samenvatting van alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen, onderwerpen, oefentoetsen en andere leermiddelen die horen bij de tijd van Pruiken en Revoluties (1700 – 1800).

Onderwerpen:Leermiddelen:Oefentoetsen:
Absolutisme (vorst alle macht) en centralisatie van de macht

De Amerikaanse Revolutie

De Bataafse Republiek

De Franse Revolutie

De Slavernij en de opkomst van het abolitionisme (= tegenstanders slavernij)

De Verlichting

Het Europees kolonialisme (Imperialisme / 1e golf)
FilmpjesPruiken en Revoluties

Revolutie in Amerika

Revolutie in Frankrijk

Revolutie in Nederland
Kenmerkende aspecten:Kernbegrippen:Overige begrippen:
27. Rationeel optimisme en 'verlicht denken' werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.

28. Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme).

29. De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.

30. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.
abolitionisme

ancien régime

democratische revolutie

grondrechten

grondwet (= constitutie)

plantagekolonie

rationalisme

sociale verhoudingen

staatsburger

Transatlantische slavenhandel

verlicht absolutisme (verlichte despoten)

verlicht denken
Code Napoléon

deïsme

driehoekshandel

Encyclopedie

Frederik de Grote

gelijkheid voor de wet

Locke

Lodewijk XVI

mechanisch wereldbeeld

Montesquieu

Napoleon Bonaparte

Nationale Vergadering

natuurlijke rechten

publieke opinie

revolutie (en contrarevolutie)

Rousseau

Terreur

Trias Politica

volkssoevereiniteit

Voltaire

vrijhandel