Tijdvak 8: Burgers en Stoommachines (samenvatting)

tijdvak 8Hier vind je een samenvatting van alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen, onderwerpen, oefentoetsen en andere leermiddelen die horen bij de tijd van Burgers en Stoommachines (1800 – 1900).

Onderwerpen:Leermiddelen:Oefentoetsen:
Afschaffing van de kinderarbeid (Kinderwetje van Van Houten)

De grondwet van 1848 (Thorbecke)

De Industriële Revolutie ('nieuwe' machines)

De Sociale Kwestie (werkomstandigheden fabrieken)

Het Modern Imperialisme ( / 2e golf)

Het nieuwe Koninkrijk Nederland (en Belgische opstand)

Opkomst nieuwe politiek-maatschappelijke stromingen (confessionalisme, feminisme, liberalisme en socialisme)
FilmpjesBurgers en Stoommachines

Sociale kwestie

Politieke stromingen

Democratie in Nederland

Europese wereldrijken

Industriële samenleving in Nederland

Nederland: een modern land

Arbeiders en fabrikanten
Kenmerkende aspecten:Kernbegrippen:Overige begrippen:
30. De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving.

31. De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

32. Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces.

33. De opkomst van emancipatiebewegingen.

34. Discussies over de ‘sociale kwestie’.

35. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie.
confessionalisme

democratisering

emancipatiebeweging

feminisme

industriële revolutie

industriële samenleving

liberalisme

modern-imperialisme

nationalisme

politieke stroming

sociale kwestie

socialisme
agrarische revolutie

burgerij

transportrevolutie

Verzuiling