Tijdvak 9: Wereldoorlogen (samenvatting)

tijdvak 9Hier vind je een samenvatting van alle kenmerkende aspecten, kernbegrippen, onderwerpen, oefentoetsen en andere leermiddelen die horen bij de tijd van Wereldoorlogen (1900 – 1950)

Onderwerpen:Leermiddelen:Oefentoetsen:
De Eerste- en Tweede Wereldoorlog (en Nederland tijdens Duitse bezetting)

De Volkenbond en de oprichting van de Verenigde Naties (VN)

Komst van de "totale oorlog" (burgers betrokken bij oorlog) en massavernietigingswapens (gifgassen, atoombom)

Komst van moderne propaganda- en communicatiemiddelen (massaorganisatie)

Opkomst van discriminatie, haat en racisme (genocide)

Opkomst van totalitaire staten en stromingen (crisis wereldkapitalisme) (communisme, fascisme, en nationaal-socialisme)

Verzet tegen het West-Europese imperialisme (opkomst nationalisme)
FilmpjesNederland 1900-1914

De Eerste Wereldoorlog

Het interbellum

De Tweede Wereldoorlog
Kenmerkende aspecten:Kernbegrippen:Overige begrippen:
37. Het voeren van twee wereldoorlogen.

38. De crisis van het wereldkapitalisme.

39. Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme, fascisme en nationaal-socialisme.

40. De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie.

41. Vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme.

42. Verwoestingen op niet eerder vertonde schaal dor massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering.

43. Racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden.

44. De Duitse bezetting van Nederland.
antisemitisme

bezetting

communicatiemiddelen

communisme

crisis

discriminatie

fascisme

genocide

ideologie

massaorganisatie

massavernietigingswapens

nationaal-socialisme

propaganda

racisme

totalitarisme

wereldoorlog
actief verzet

Anne Frank

Blitzkrieg

Centralen

collaboratie

Endlösung

Geallieerden

illegale pers

NSB

NSDAP

passief verzet

razzia

totale oorlog