Europa en de wereld 1600-1700

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.