Europa en de wereld 1945-1989

Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.